Korona Salgını Nasıl Sonlanır?
10 Haziran 2020

Korona Salgını Nasıl Sonlanır?

Korona Salgını Nasıl Sonlanır? Aşı Bulunursa Ne Olur?

Aşı Olmazsa Ne Olur?

Korona salgını için 3 farklı senaryodan bahsedebiliriz.

1. Senaryo: Sıkı izolasyon ve karantina yöntemleri ile hastalığın tüm dünyada aynı anda kontrol altına alınması

Normal günlük hayata dönmek için hastalığın bulunduğunuz ülkede kontrol altına alınması yeterli değildir. Normal günlük hayata tamamen dönülebilmesi için ülkeler arası seyahat sınırlandırmalarının da kaldırılması gerekmektedir. Bunun için de hastalığın tüm dünya ülkelerinde tam kontrol altına alınması gerekmektedir. Bazı ülkelerde hastalığın tamamen kontrol altına alınması mümkün gibi gözükse de bu kontrolün tüm dünya ülkelerinde eş zamanlı olarak sağlanması pek mümkün gözükmemektedir. Böylesi bir durumda hastalığı kontrol altına almış ülkelerin sınırlarını diğer ülkelere kapalı tutması gerekecektir. Bu sefer de ülke sınırlarının uzun süreli kapalı tutması ekonomik sıkıntılara neden olacaktır. Diğer yandan ülke sınırlarının açılması o ülke için yeni bir salgın riskini de beraberinde getirecektir. Bu nedenle bu senaryo çok gerçekçi bir senaryo değildir.

2. Senaryo: Aşının bulunması

Toplumların aşılanması salgın riskini ortadan kaldıracaktır. Gerek ekonomik gerekse de insan kaybı açısından en iyi senaryo; aşının bulunarak toplumsal bağışıklığın sağlanmasıdır. Çünkü uzun süreli izolasyon ve karantinalarının ekonomik olarak devam ettirilmesi pek mümkün değildir.

3. Senaryo: İnsanların hastalığı atlatarak bağışıklık kazanması

Bu senaryon gerçekleşmesi demek ülke nüfusunun % 66’sının hastalığı geçirmesi demektir.

Bu senaryo hem ekonomik anlamda hem de insan kaybı açısından en kötü senaryodur: En iyi ihtimalle ülke nüfusunun yaklaşık % 5’inin kaybedilmesine ve ciddi ekonomik sıkıntılara (uzun süreli sosyal izolasyona ve iş gücü kaybına bağlı) neden olacaktır.

Bu senaryoya göre bir ülke için salgın riskinin tamamen ortadan kalkması için ülke nüfusunun % 66’sının hastalığı geçirmesi gerekmektedir. Bu da bir milyon kişilik bir topluluk için 660.000 hasta demektir. Aşağıdaki tabloda ülkelerin bir milyon kişide hastalık kapma oranları görülmektedir. Bu senaryonun gerçekleşebilmesi için ülkelerin daha çok yolunun olduğu aşikardır. Bu nedenle umarım en kısa sürede ikinci senaryo olan aşı bulunur ve toplumsal bağışıklık kısa yoldan sağlanır.

Korona Salgını Nasıl Sonlanır?