Korona Test Pozitifliği ile Ölüm Oranları Arasındaki İlişki
10 Haziran 2020

Korona Test Pozitifliği ile Ölüm Oranları Arasındaki İlişki

Aşağıdaki grafikte ülkelerin korona tanı testlerindeki pozitiflik oranlarını bulabilirsiniz. Bu oranlar yapılan testlerin yüzde kaçında hastalık tespit edildiğini gösteriyor. Eğer tanı testi, şikayeti olsun ya da olmasın herkese uygulanırsa; Kore’de olduğu gibi test pozitifliği % 2’lerde kalmaktadır. Avrupa geneli ile kıyaslayacak olur isek Türkiye test uygulama sıklığı açısından orta sıralarda yer almaktadır. Almanya ve İsrail bizim kriterlerimize göre daha hafif vakalara da test yapar iken Fransa ve İngiltere bizim kriterlerimize göre çok daha ağır vakalara test yapmaktadır.

Testlerin pozitiflik yüzdesi

Bir alttaki grafikte ise ülkelerin ölüm hızlarını bulabilirsiniz. Bu iki grafiği (test pozitifliği ve ölüm hızları) beraber değerlendirmek daha doğru olacaktır.

Ölüm hızı

Ülkelerin test kitleri yeterli sayılarda olmayabilir, dolayısı ile sadece daha olası vakalara test yapıyor olabilirler. Ancak bu durum hastanın erken tedavi şansında herhangi bir azalmaya neden olmamalıdır. Evet Türkiye; Almanya ve İsrail’e göre daha az test yapmıştır ancak ölüm oranı ile beraber değerlendirildiğinde bu durumun tedavi açısından herhangi bir eksikliğe neden olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak İngiltere ve Fransa için aynı yorumu yapmak pek mümkün gözükmemektedir. Diğer yandan tanı testinin çok uygulanması tek başına tedavi başarısını da getirmeyebilir. Mesela test pozitifliği açısından oranları aynı olan İtalya ve Türkiye’nin hasta kayıpları arasında bariz farklılık (% 13,2’e % 2,3) söz konudur. Türkiye’de hasta kaybının az olmasının pek çok sebebi (daha genç bir nüfusa sahip olması, uyguladığı sağlık politikası, sağlık sisteminin yeterliliği, sağlık çalışanlarının fedakarlıkları, genetik faktörler, geçmişteki aşılama programı gibi) olabilir.  Kanımca iki ülke arasındaki bu fark; ülkemizin sağlık politikası, ülkemizdeki sağlık hizmetlerine erişim kolaylığı ve sağlık çalışanlarımızın insanüstü çabalarından kaynaklanmaktadır.

Aşağıdaki tabloda da ülkelerin test edilen hasta sayılarını ve testi pozitifliklerini bulabilirsiniz.

Testlerin pozitiflik oranı